sweet potato

sweet potato
  'Uala (for various kinds, see Haw.-Eng. entry and entries that follow it).
    Sweet-potato vine or slip, lau.
    Planted sweet-potato vine, lau kanu.
    Collected sweet-potato vines, puku kālina.
    Sweet potato sprouts, hāpu'upu'u, hā'upu'upu, hā'apu'apu, hāwa'e, hāwa'ewa'e.
    Root connecting sweet potato to vine, 'āni'uni'u.
    To hill up sweet potatoes, pu'e, 'uala, kaiue.
    Small sweet potato removed in thinning a hill, hahae.
    Sweet potato from branch vine, lālā, ālālā.
    Sweet potato grown on old vines, pu'ukōlea.
    First harvest, kauaiki.
    To grow a second crop, kā'io'io.
    Volunteer sweet potato, pahulu.
    Small, poor sweet potato, au.
    Dried sweet potato, 'ao.
    Broken fragments, kū'ō'ō, pā'ō'ō.
    Method of preparing sweet potatoes, kūpu'u.
    Sweet-potato pudding, piele.
    Cooked and fermented sweet potato, pa'i 'uala, poi 'uala, 'ī'īaao.
    Cooked sweet-potato leaves, palula.
    Sweet-potato beer, 'uala 'awa'awa.
    Sweet potatoes in addition to 'uala: 'ae'ahauka'e, 'āpō, 'aumakiki, 'awapuhi, 'ele'ele, hā'ae, hā'elelepo, hāloa, hālonaipu, hamo, hā'ulelani, hāwai, hē'i'_, hekili, hi'iaka, hilo, hinapū, hōkeo, hōlei, hōlule, ho'ohamo, ho'omanamana, ho'omanana, ho'omau, hualani, huamoa, hua'ono, ka'eumu, kahalui, kakaka, kake, kākonakona, kala, kala ke'oke'o, kala poni, kalia, kalika, kalika lau ke'oke'o, kalika 'ula'ula, kalikolehua, kamalino, kāmau, kāne'ohe, kāpenakeoe, kauaheahe, kāwao, kawelo, kawelo kupa, keaumahina, keoe, kihe, kihi, kihikihi, kihi lau nui, ki'ikehekē, kī papa, kipawale, koa'e, koali, kokoko'ohā (koko'ohā), koko-o-Keawe, kome'ula'ula, konapākeke, ko'okā, ku'ipopo, kūpala, la'ela'e, lahaina, lahalile, la'ila'i, la'i-o-Kona, laloloa, lāna'i, lapa, laumanamana, lau'ula'ula, lehelehenui, līhau, lihilihi, likolehua, limawīwī, mahiki, mahina, mahinakēhau, ma'ihu'i ke'oke'o, ma'ihu'i 'ula'ula, mā'i'o, maka, m_aka'a, maka kila, maka koali, maka nui, manamana, manini, maoli, maui, moe'āhua, mōhihi, moi, mokiawe, mōlina, moloka'i, nakulehu, nanani 'ele'ele, nanani ke'oke'o, nā'ū, nauewai, ne'ene'e, nenewai, nihopopo, nakukau, nukulehu, 'ohe'ohe, 'okilipi 'ōkoholā, 'ōmealani, 'ōnohinohi, pa'a, pa'apa'a'ina, pa'auhau, pā'ele (nika), pā'ele hili mānoanoa, paioea, pākeke, pala, palakaia, pala mahiki, palani, palikea, pānini, pani'ole, pāpa'akoali, pā'ū-o-Hi'iaka, pā'ū'ū, pehu, pia, piapia, pilimai, poe, pōhina, pōhuehue, poni, pū, puakawaihae, pulakamaka, pūnana, pu'u, uahi-a-Pele, unahiuhu, waianiani, wailua, waipalupalu, wehiwa.

English-Hawaiian dictionary. 2015.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • Sweet potato — Potato Po*ta to, n.; pl. {Potatoes}. [Sp. patata potato, batata sweet potato, from the native American name (probably batata) in Hayti.] (Bot.) (a) A plant ({Solanum tuberosum}) of the Nightshade family, and its esculent farinaceous tuber, of… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • Sweet potato — Sweet Sweet, a. [Compar. {Sweeter}; superl. {Sweetest}.] [OE. swete, swote, sote, AS. sw[=e]te; akin to OFries. sw[=e]te, OS. sw[=o]ti, D. zoet, G. s[ u]ss, OHG. suozi, Icel. s[ae]tr, s[oe]tr, Sw. s[ o]t, Dan. s[ o]d, Goth. suts, L. suavis, for… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • sweet potato — ► NOUN ▪ the edible tuber of a tropical climbing plant, with pinkish orange slightly sweet flesh …   English terms dictionary

  • sweet potato — ☆ sweet potato n. 1. a tropical, trailing plant (Ipomoea batatas) of the morning glory family, with purplish flowers and a fleshy, brownish, tuberlike root used as a vegetable 2. its root 3. Informal OCARINA …   English World dictionary

  • Sweet potato — Camote redirects here. For the island group in the Philippines, see Camotes Islands. Sweet Potato Sweet potato in flower Hemingway, South Carolina Scientific classification …   Wikipedia

  • sweet potato — 1. a plant, Ipomoea batatas, of the morning glory family, grown for its sweet, edible, tuberous roots. 2. the root itself, used as a vegetable. 3. Informal. ocarina. [1740 50, Amer.] * * * Food plant (Ipomoea batatas; family Convolvulaceae)… …   Universalium

  • sweet potato — noun 1. the edible tuberous root of the sweet potato vine which is grown widely in warm regions of the United States • Hypernyms: ↑root vegetable • Hyponyms: ↑yam • Part Holonyms: ↑sweet potato vine, ↑Ipomoea batatas 2. egg sha …   Useful english dictionary

  • sweet potato — UK / US noun [countable] Word forms sweet potato : singular sweet potato plural sweet potatoes a vegetable with a slightly sweet taste that looks like a potato with pink skin …   English dictionary

  • sweet potato — batatinė dioskorėja statusas T sritis vardynas apibrėžtis Dioskorėjinių šeimos daržovinis, dekoratyvinis, krakmolinis, maistinis, vaistinis augalas (Dioscorea polystachya), paplitęs rytų Azijoje. atitikmenys: lot. Dioscorea batatas; Dioscorea… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • Sweet potato — Süßkartoffel Süßkartoffel (Ipomoea batatas), Blüte und Laubblätter. Systematik Klasse: Dreifurchenpollen Z …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”